Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Naturvitenskap generelt

Ny nettside:

uib.no/ub


    Leksika o.l

AccessScience : the online Encyclopedia of
  science & technology [info]
  Anerkjent multimedieleksikon

Van Nostrand's scientific encyclopedia  [bok]

Encyclopædia Britannica
  Utgitt første gang 1768-71 og er nå et av verdens
  fremste leksika.
1911-utgaven ligger nå i helhet på
  internett


Store norske leksikon

How stuff works

Columbia Encyclopedia
"The Columbia Encyclopedia began its existence in the 1920s when Clarke Fisher Ansley and Columbia University Press recognized the need for a “first aid” for those who read"

CapLex

BIBSYS emneportal
  Generelt: Leksika, oppslagsverk
  Naturvitenskap - ordbøker, leksika


Biografiske leksika
Information sources
 in science and
 technology
"
Introduces readers to
 the breadth of
information sources in
the fields of science
and technology as
well as to their
applications"