Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Naturvitenskap generelt

Ny nettside:

uib.no/ub


   Faglig forfatterskap

Du finner bøker om faglig forfatterskap på hyllen samlet på dewey-nummer 808 bl.a


Skrive for å lære : skriving i høgre utdanning
av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel

..."Skrive for å lære gir en innføring i skriving som prosess fra den første ideen til den siste referansen, og viser at skriving er et viktig redskap for læring og tankeutvikling. Leseren blir presentert for ulike måter å lese og ta notater på, ulike skrivestrategier og ulike måter å strukturere en faglig tekst på. Loggskriving knyttet til feltarbeid og praksis blir utførlig behandlet. Boka gir praktiske råd om individuell skriving, om arbeid i skrivegrupper, om samskriving av tekster og bruk av elektroniske kommunikasjonsverktøy og Internett."
[BIBSYS]
 

Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver
av  Morten Stene
[BIBSYS]


Hovedfagsoppgaver på nett
..."Forfatterne av hovedfagsoppgaver får tilbud om veiledning og kurs i skriving av manuskripter for parallell-publisering på papir og web"

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Journal Citation
           Reports
[Info]

         Bøker om LATEX