Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Naturvitenskap generelt

[../../../../../css/marg.htm]

     Bøker


 

Hovedvekten av bøker er plassert i Dewey-samlingen. Bøkene er her oppstilt etter Deweys klassifikasjonssystem. Dewey-systemet sammenstiller bøker innenfor samme fag og emne på hyllen.
 
  Deweynr  501 Vitenskapsfilosofi/teori
              508 Naturhistorie
              509  Vitenskapshistorie
              509.2 Biografier

              025.04 Om bl.a søketeknikk f.eks boken
                         "online searching"
              378.17 Studieteknikk
                       

BIBSYS er vår elektroniske katalog. Den bruker du for å finne bøker som UBB (Universitetsbiblioteket i Bergen) har i samlingene. Du kan også her se hva som finnes i andre fagbibliotek i Norge.

Søketips finner du ved å klikke på hjelpetekstene til venstre i BIBSYS-skjermbildet. Husk at "?" er trunkeringstegn i denne basen. Søker du f.eks på "hund?" får du frem dokument-beskrivelser som inneholder termene hund, hunder, hundene osv.

Trenger du hjelp - spør i skranken (tlf 555 84810)

Dersom boken ikke er tilgjengelig ved UBBRB:
  Se Hvordan bestille bøker og artikler