Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Naturvitenskap generelt

Ny nettside:

uib.no/ub


     Artikkel-databaser


 

Artikler finner du ved å søke i artikkeldatabaser:

 • ISI Web of SCIENCE

  Viktig generell database hvor du kan:

  søke etter tidsskriftartikler
  publisert i anerkjente tidsskrifter


  finne artikler som siterer en gitt artikkel
  [Info] [... på en to tre]