Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Tysk
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Andre internettressurser
 

BIBSYS emneportal
Bibsys' portal til tysk språk og litteratur

Grammatikk og rettskriving

Online referanseverk i tysk grammatikk: 
Deutsch Online Grammatik
Internet Handbook of German Grammar

Om tysk morfologi:
Ordlagingsregler
Bøyningsregler

Tysk rettskriving:
Die neue Rechtschreibung

Litterære tekster

Gutenberg-Projekt: Deutsche Literatur
Den største tilgjengelige samling av primærlitteratur.

Anthology of Medieval German Literature
Her finner du kommenterte middelaldertekster.

Hölderlin-Projekt Tübingen
Info om, og tekster av, Friedrich Hölderlin. Hjemmesiden til Hölderlin-Gesellschaft.

Litteraturkritikk, litteraturhistorie etc.

Litteraturwissenschaftliche Rezesionen
Her finner du kritikk av tysk litteraturteori og -historie. Du kan søke etter emne, forfatter etc.

Autorinnen und Autoren
Universitetsbiblioteket i Berlins side om tyske forfattere.

Deutschsprachige Autoren
Info om tyske forfattere. Enkelte har lenker videre til verk i fulltekst.


Institusjoner

Goethe Institut
Goethe-instituttet sin hjemmeside, med nyttige lenker til tysk språk og kultur.

DAAD (Deutscher Akademischer Austauch Dienst)
For deg som vil til Tyskland som student/akademiker.

Society of German Linguistics
Nord-Amerikas største organisasjon for germanister. Inkludert info om tidsskriftet Journal of German Linguistics.

Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft
Organisasjonens hjemmeside, inkludert info om tidsskriftet Zeitschrift für Sprachwissenschaft.
 

Aviser og ukeblader


Die Zeit
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung

Andre aviser

Der Spiegel
Stern