Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Tysk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Oppslagsverk

På lesesalen på UB har vi en referanseboksamling som inneholder oppslagsverk innenfor humanistiske fag. Oppslagsverk og referanselitteratur (bl.a. trykte bibliografier) er kun til bruk i biblioteket.

NB! Ordbøker kan fåes som dagslån ved henvendelse i utlånsskranken.

Leksika på nettet:

Wissen.de


Ordbøker på nettet:

Wahrig
Wortschatzlexikon (Universität Leipzig)
Eurodicautom (spezialisiert auf technische Termini und Abkürzungen, Hin- und Herübersetzung zwischen allen angegebenen Sprachen)

Collins English-German / German-English Dictionary
Engelsk-tysk / tysk-engelsk ordbok (TU Chemnitz)
Tysk-norsk-tysk ordbok