Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Tysk
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Boksamlingen

Boksamlingen i utlånet inneholder oppslagsverk og bibliografier innen tysk og andre humanistiske fag. Hovedsamlingen står for tiden i lukkete magasiner. Litteraturen kan du bestille elektronisk eller via kataloger i biblioteket. Referanseverkene er ikke til hjemlån.

Samlingen er oppstilt etter klassifikasjonssystemet Dewey.

Tysk og germansk språk finnes på Dewey-numrene 430-439
Tysk og germansk litteratur
finnes på Dewey-numrene 830-839
Generell litteraturteori finnes på Dewey-numrene 800-809
Språkfilosofi
finnes på Dewey-nummer 149.94
Lingvistikk finnes på Dewey-nummer 410-419.
Sosiolingvistikk finnes på Dewey-nummer 306.44

NB! Skjønnlitteratur er plassert i S-magasinet i underetasjen. Tysk skjønnlitteratur finnes på oppstillingssignaturene S 36 ( = antologier) og S 37. Her står bøker alfabetisk etter forfatter.

NB! Gammeltysk litteratur  finnes på oppstillingssignaturene Hq 22a ( = samlingsverk) og Hq 22b ( = tekster) i kjellermagasinet under 1. magasin. 


Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes HUMORD.
Humord er en dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora.