Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Tysk

 

[../../../../../css/marg.htm]

Nyttige databaser

Die Deutsche Bibliothek
Hjemmeside til Die Deutsche Bibliotethek (Frankfurt) og Die Deutsche Bücherei (Leipzig). Tilgang til søk i katalogene.

Bibliotheken und Katalogen
Tyske kataloger og fulltekstbaser: tidsskrifter, ordbøker, aviser etc.

OPAC der Zeitschriftendatenbank
Oversikt over tidsskrift i tyske bibliotek.

Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog
Tilgang til søk i den østerrikske samkatalogen.

Samkatalog til Goethe-Instituts bibliotek
Her kan du søke i Goethe-Instituts katalog.

Buchhandel.de
Her finner du alle tilgjenglige titler utgitt på tyske forlag.

Subito
Sammenslutning av flere bibliotekkataloger. Du kan søke etter bøker og tidsskriftsartikler.

ISI - Web of Science
Internasjonal base som gir referanser til artikler og innhold i tidsskrifter fra 1987- .

MLA - Modern language Association
Basen inneholder artikler fra ca 3000 tidsskrifter og serier innenfor emnene språk og litteratur.

OCLC FirstSearch  
Bibliotekkataloger til bøker, tidsskrifter, kongresser o.a. fra store bibliotek hovedsakelig i USA, bl.a. WorldCat, ArticleFirst, Netfirst, Proceedings [info]