Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Tysk

Litteratur
Bøker
Hovedoppgaver og doktorgradsavhandlinger
Tyske & germanistiske tidsskrifter som finnes ved UBB. Alfabetisk rekkefølge.

Nettressurser
Databaser
Andre internettressurser

Annet
Veiledning i bruk av biblioteket

  Fagreferenter:
LITTERATUR:
Astrid Utne
Tlf 555 82504
astrid.utne@ub.uib.no
Kontortid: Torsdag kl. 9-11.45 (henv. i skranken). Ellers etter avtale.

SPRÅK:
Ellen Solvik
Tlf.: 5558 2527
ellen.solvik@ub.uib.no


Andre institusjoner:
Germanistisk institutt ved
   Universitetet i Bergen
Goethe-Institut i Oslo