Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Teatervitskap

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Teatervitskap - Tidsskrifter

 

Alle tidsskrifter innan teatervitskap ved UBB. Alfabetisk.


Elektroniske teatertidsskrifter ved UBB. Alfabetisk.


I tillegg:

3t - tidsskrift for teori og scenekunst. Utvalde artiklar