Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Teatervitenskap

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Teatervitskap

Internettressursar

Konkordans over Henrik Ibsens drama og dikt
Liste over alle orda i Ibsens samla verk, med sitat frċ teksten der ordet er nytta.

Internasjonal Ibsen-bibliografi
Bibliografi og katalog for materiale av og om Henrik Ibsen i Senter for Ibsenstudier.

Nordiske teaterlenker

The WWW Virtual Library. Theatre and Drama
Peikarar til teater- og dramaressursar i meir enn 40 land.

Shakespeare i fulltekst

Det Norske Theater 1850-1863
Eit repertoaroversyn utarbeidd av Jan Olav Gatland.

Teaterarkivet i Bergen

PressDisplay
Aviser i fulltekst. Bruk Select Newspaper.