Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Teatervitenskap

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Teatervitskap

Databasar

Norsk samkatalog for bøker
Referansar til bøker og elektroniske dokument i ca. 400 norske bibliotek.

Norart - norske tidsskriftartiklar
Artiklar frå ca 440 tidsskrifter og årbøker utgjevne i Norge.

Bibliotek.dk
Bøker, tidsskrifter, artiklar osv. i danske bibliotek.

Bibliotek.se
Bøker og tidsskrifter i svenske bibliotek.

ISI - Web of Science
Internasjonal base som gjev referansar til artiklar og innhald i tidsskrifter frå 1975- .

MLA - Modern Language Association
Basen tek inn artiklar frå ca 3000 tidsskrifter og bøker innan språk og litteratur.

Digital Dissertations
Gjev referansar (med samandrag) til doktoravhandlingar innanfor alle fag frå heile verda (1983-).

Samteater - Samkatalog for norske teaterforestillingar
Repertoardatabase for Den Nationale Scene, Nationaltheatret, Det Norske Teatret, NRK, Oslo Nye Teater og Trøndelag Teater.