Ny nettside:

uib.no/ub

 
Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag
 

Teatervitskap

Litteratur
Bøker, oppslagsverk, samlingar.
  Kort oversikt over kor bøkene står

Hovud- og masteroppgåver
  Viser alle oppgåvene tatt ved UiB
Tidsskrifter, inkl. elektroniske

Nettressursar
Nyttige databasar
Andre nettressursar 

Opplæring og rettleiing
Korleis skrive referansar/litteraturliste
Kurs i informasjonssøk og kjeldebruk til
  oppgåveskriving
Opplæring i bruk av bibliotekressursar
Referansehandteringsverktøyet EndNote
 

Fagreferent
Jan Olav Gatland
Tel.:  5558 8357
jan.gatland@ub.uib.no

Treffetid:
Stikk innom kontoret, ring eller send e-post.

Andre institusjonar
HF-fakultetsbibliotek
Seksjon for teatervitskap 
  (IKK) ved UIB