Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Spansk

 

 

Spansk
Tidsskrifter
 

Liste over tidsskrifter innen spansk og latin-amerika studier.

Tidsskrift
                                                                Tilgjengelig fra
ArachneRutgers                            elektronisk utgave 2001
Bulletin hispanique 1973-1983
Bulletin of latin American research elektronisk utgave 2001
Bulletin of spanish studies             elektronisk utgave 1946-
Casa de las Américas 1968-1977
CiberLetras                                  elektronisk utgave 1999-
Corriente del Golfo 1995-
Hispania 1973-
Hispania                                      elektronisk utgave 1917-
Hispanic review 1973-
Iberoamericana (Madrid)] 2003-
Ibero-Americana (Nordic journal of Latin American studies) 1973-1978
Journal of Latin American studies   elektronisk utgave 1997
Journal of spanish cultural studies  elektronisk utgave 2000
Latin American Literary Review       elektronisk utgåve 1997
Latin American perspectives           elektronisk utgave 1997
Latin American politics and society elektronisk utgave 1989
Latin American research review       elektronisk utgåve 1994
Latin American theatre review 1993-
LatinAmerika (Bergen) 1996-
Latin-Amerika idag 1978-1991
Lingüística 1993-1998
Matices : Zeitschrift zu Lateinamerika, Spanien und Portugal                                     elektronisk utgåve 1995-
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 1919-
Monographs (Latinamerika-institutet i Stockholm) spredte nr.
Neophilologus                             elektronisk utgave 1997-
Nuevo texto crítico 1987-1992,1996
Revista de crítica literaria latinoamericana 1975-
Revista de música latinoamericana elektronisk utgave 2002
Revista de occidente 1972-1974
Revista española de lingüística I bestilling
Revista iberoamericana 1977-
Revue de linguistique romane 1959-
Romance philology 1947-
Romanica Stockholmiensia 1964-
Romanische Forschungen 1935-
Romanistisches Jahrbuch 1970
Romansk forum                            elektronisk utgave 1994-
Skrifter (Latinamerika-institutet i Stockholm). spredte nr.
Studia Romanica 1991-
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 1958-
Studia Romanica Upsaliensia 1961-
The Hispanic American historical review (trykt) 1954-1980
The Hispanic American historical review
                                                   elektronisk utgave
1918-
Variaciones Borges 1996-

Elektroniske tidsskrifter finner du i Doaj, som gir deg tilgang til artikler i fulltekst.