Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Spansk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Spansk
O
ppslagsverk


HUMORD
Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes Humord, en dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora. 


OPPSLAGSVERK
Trykte verk
Referanseboksamlingen inneholder oppslagsverk innenfor humanistiske fag.
Oppslagsverk i spansk litteratur
Oppslagsverk i spansk språk

Elektroniske verk
Diccionario de la Real Academia (RAE)
Diccionario de variantes del español (Universidad de León)
Diccionarios en línea (Universidad de Oviedo)
HarperCollins spansk-fransk-tysk-engelsk-italiensk ordbok
Spansk-norsk-engelsk ordbok

Rettskriving og grammatikk
Gramática y ortografía
Normas del español actual

BIBLIOGRAFI
Spansk litteratur
Spansk språk