Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Spansk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Spansk
Internettressurser

Centro Virtual Cervantes
Dette er en ressursside på internett som viser aktuelle nyheter innenfor spansk språk både i Spania og i den spansktalende verden for øvrig.

El castellano
Ressursside til spansk og latinamerikansk kultur, litteratur og språk.

Enlaces literarios
Lenke til ulike litterære tidsskrift, epoker og forfattere i Latin-Amerika og Spania.

Instituto Cervantes
er en offentlig institusjon for å fremme spansk og latinamerikansk språk og kultur.

Lanic
Informasjon om latinamerikansk litteratur, kultur og netteressurser.

Latindex
Denne nettsida gir oversikt over uilke latinamerikanske og spanske tidsskrift knyttet til forsking.

Real Academia Española