s Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Spansk

 Kurs og veiledning

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]Biblioteket tilbyr gratis kurs i litteratursøk og bruk av kilder til oppgaveskriving for større eller mindre studentgrupper. Du får beskjed om kurs via instituttet ditt. Du kan gjerne ta kontakt med fagreferenten også.

Fagreferentene kan gi deg gode litteraturtips og forslag til relevant litteratur med hensyn til oppgaveskriving. De kan hjelpe deg til å søke enda mer spesifikt, til å gå enda dypere inn i stoffet.