Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag : Spansk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Spansk språk og latinamerikastudier

Litteratur
Bøker og oppslagsverk
Elektroniske bøker og oppslagsverk
Hovedoppgaver og avhandlinger
Tidsskrift, inkl. elektroniske

Hvor i biblioteket?
Bøker som tar for seg litteraturvitenskap finner du i underetasjen på Dewey 860-
Bøker som tar for seg spansk språk finner du i første etasje på Dewey 460-
Spansk skjønnlitteratur finner du i første etasje i boktårnet på S 32 og S 33.

Nettressurser
Databaser i Bibliotekportalen.
Andre internettressurser

Opplæring og veiledning
Kurs i informasjonssøk og kildebruk til oppgaveskriving
Opplæring i bruk av bibliotekressurser
 

  

Fagreferent for litteratur
Solveig Kavli
Tel: 5558 8605
solveig.kavli@ub.uib.no

Treffetid: Tirsdag 12-15 (spør i skranken). Ellers etter avtale.

Fagreferent for språk
Maria Carme Torras
Tel. 5558 2525
maria-carme.torras@ub.uib.no

Treffetid
: Etter avtale.


Institusjoner
UiB
Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier
HF-fakultetsbibliotek

Andre
Spansk ved Universitetet i Oslo