Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Russisk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Russisk
Tidsskrifter

Liste over alle tidsskrifter innen russisk/slavisk språk og litteratur. Av disse finnes følgende i elektronisk versjon:

Tidsskrift
                                                                Full tekst tilgjengelig fra/til
Russian linguistics : international journal for the study of the Russian language. 1997-
Slavic and East European journal 1957-2000
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 1999-
Slavic review 1961-2002
The Slavonic and East European review 2001-
The Slavonic yearbook  American series 1941
Slavonic and East European review  American series 1943-1944
The American Slavic and East European review 1945-1961
The Russian review 1941-1998
The Russian review 1998-NB! Bibliotekets elektroniske tidsskrifter finnes som regel også i papirutgave (dvs. trykt form).