Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Russisk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Russisk

Internettressurser

Av og om Tolstoj
En fortegnelse over oversettelser til norsk av Lev Tolstojs verker og over norsk litteratur om ham og hans verker.

Slavisk-baltisk bibliografi
Norsk litteratur om de slaviske og baltiske folks kultur 1980-1990, samlet av Erik Egeberg

Scando-Slavica
Årlig publikasjon for slavisk og baltisk filologi, litteratur, historie og arkeologi.
Innholdsfortegnelse og sammendrag.