Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Russisk

Litteratur
Bøker og oppslagsverk
Hovedoppgaver og avhandlinger
Tidsskrifter, inkl elektroniske
HUMORD: emneordsliste for humaniora

Nettressurser
Ressurser i slavisk fra Bibsys emneportal
Databaser via Bibliotekportalen
Andre nettressurser

 

 

  Fagreferent
Ellen Solvik
Tel. 555 82527
ellen.solvik@ub.uib.no

Treffetid: Etter avtale.Andre institusjoner

Seksjon for russisk språk og litteratur, UIB