s Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Religion

 Kurs og opplæring

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Opplæring i bruk av biblioteket:

Biblioteket tilbyr gratis kurs i bruk av biblioteksressurser for større eller mindre studentgrupper. Du vil mellom anna få opplæring i bruk av BIBSYS ASK som gir deg oversikt over kva for type litteratur som er tilgjengelig. Ta kontakt med fagreferenten.

Fagreferentane kan gi deg gode litteraturtips og forslag til relevant litteratur med omsyn til oppgåveskriving. Dei kan hjelpe deg til å søke enno meir spesifikt, til å gå enno djupare inn i stoffet.


On-line opplæring  i bruk av bibliotekkatalogen BIBSYS:

           UBB brosjyre
           BIBSYS-kurs (laget av UB Trondheim)
           BIBSYS-lynkurs (laget av UB Trondheim)