English
Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Religion

 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

 

Religionsvitskap

Internettressursar

Peikarar til Bibelen og bibelstudiar

Buddhisme på nett

Gnostisisme på nett

Heimesider til ulike religionar
Desse sidene gir deg eit innsyn i korleis ulike nyreligiøse og religiøse samfunn presenterer seg sjølve gjennom tidsskrift og heimesidene sine.

Hinduisme på nett

Islam
Islam på nett
Her finn du peikarar til alt frå Koranen til islam og filosofi. Sida er laga av Universitetet i Berkeley.

Islam i Norge
Her finn du ressursar lagt ut av den islamske informasjonsforeningen i Norge. Sida tar mellom anna for seg muslimar si stilling i Norge, islam i skulen og om konvertittar sitt forhald til religionen.

Kvinner i islam
Ressursside om kvinner si stilling i islam i uilke geografiske område, frå Cornell Universitetsbibliotek.

Muslimske religiøse populærbilder
Ressursside om bruk av bilete i muslimsk folkereligiøsitet, inkludert Profeten Muhammad. Eit prosjekt ved Institutt for religionsvitskap, UiB, i regi av Richard Natvig og Ingvild Flaskerud.

Kristendom
Kristendomen på nett
Ressursside til kirkehistorie, teologi og bibelstudiar.

Kristen teologi og teologar
Ei ressursside med lenke til ulike teologar, kristen etikk og kristne kyrkjer.

Kvinner i kristendomen
Ei side om kvinner si rolle i det Nye Testamentet og lenker til feministisk teologi frå
Universitetet i Birmingham, Storbritannia.

Jødedomen på nett

Odin
Religionshistorie som dekkar alt frå åsatru til korstog og religionshistorie.

Religion Religions Religious studies
Her finn du peikarar til ei mengde nett-sider om religionar og religiøse tema konsentrert rundt USA. Laga av Rhodes College, Memphis, TN.
 

Religiøs pluralisme
Ressursside som gir overblikk over alt frå nyreligiøse rørsler til religionar i diaspora

Samisk religion
Ei ressursside frå Universitetet i Tromsø som gir ei oversikt over samisk religionshistorie og kultur.

Religionsvitskap
Statistikk
Denne lenka gir deg ei statistisk oversikt over kyrkjer og trussamfunn i verda, ordna i alfabetisk rekkefølgje.

Virtual Religion Index
Ei ressursside som blant anna gir ei oversikt over sentrale sosiologiske og sosialantropologiske tilnærmingar til religionsstudiet. Her finn du detaljerte bibliografiar og nettressursar om alt frå Bibelstudiar til religionspsykologi.