English
Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Religion

Religion
Oppslagsverk

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


HUMORD
Til hjelp i søking etter bestemte emne finst Humord, ein dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora.

OPPSLAGSVERK

Trykte verk
Referanseboksamlinga inneheld oppslagsverk i humanistiske fag.
Du finn ein del oppslagsverk på hyllene i første etasje, sjå ellers
liste over oppslagsverk innanfor religionsvitskap.

Elektroniske verk.
- Bibelen på nett
- Koranen på nett på ulike språk
- Koranen på dansk
- Encyclopedia of Religion
Denne encyclopedien inneheld kortfatta artiklar som er knytt til ulike religionar og metodiske retningar innan religionsvitskapen.
- Encyclopedia of the Orient
Encyclopedia of the Orient gir deg ei oversikt om til dømes islam og politikk i
Nordafrika og Midtausten.

e-bøker
HF-biblioteket har ein del e-bøker som omhandlar religion.
Mellom anna finn du Catherine Bells bok her: Ritual : perspectives and dimensions

BIBLIOGRAFIER
Utvalg av trykte bibliografiar i religionsvitskap tilgjengelig på UBBHF:
- Buddhisme
- Feminisme
- Islam
- Jødedom
- Kristendom
- Nyreligiøsitet
- Religionsfilosofi
- Religionssoiologi
- Religionsvitskap
- Samisk kultur og religion