Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Religion

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Religionsvitskap

Hovudfagsoppgåver, masteroppgåver og avhandlingar

Hovudfagsoppgåver og masteroppgåver
Her finn du ei
oversikt over hovudfagsoppgåver og masteroppgåver innan religionsvitskap ved UiB. Dei nyaste kjem først.

Doktoravhandlingar
Denne lenka gir deg ei liste over doktoravhandlingar i religionsvitskap
i UBs samling. Dei nyaste først.

Digital Dissertations
Her finn du referansar (med sammendrag) til doktoravhandlinger innanfor alle fag frå heile verda(1983-).

Sjå også Index to Theses Accepted for Higher Degrees by the Universities of Great Britain and Ireland (fra 1970).