English

Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag : Religion

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Religionsvitskap
Kurs våren 2007 

Gode informasjonssøk til oppgåveskriving
Studentar som tar religionsvitskap 200 får kurs i informasjonssøk
Onsdag 7. mars frå 10.15-12.00, eller
Torsdag 8.mars frå 12.15-14.00
-Send problemstillinga til meg innan 27.02.07

Studentar som tar religionsvitskap 200 får kurs i kjeldekritikk, sitering og etikk
Onsdag 21.mars frå 10.15-12.00, eller
Torsdag 22.mars frå 12.15-14.00solveig.kavli@ub.uib.no 
 

 

  Kursstad
Kursa blir arrangert på Undervisingsrom 209 på
Det historisk-filosofiske fakultutetsbibliotek i 2.etasje

Vurder følgande nettstader: