English

Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag : Religion

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Religionsvitskap

Litteratur
Oppslagsverk
Elektroniske tidsskrift
-Snarveg til utvalte e-tidsskrift

Andre aktuelle tidsskrift.
Hovudfagsoppgåver, masteroppgåver og avhandlingar    

Kor i biblioteket?
Sjå Dewey-nummer 200 for religionsvitskap, og 306.6 for religionssosiologi og religionsantropologi. Religion og samfunn finn du i 1.etasje, medan du finn religionshistorie i 2.etasje i biblioteket.
.
Internettressursar
Databasar i Bibliotekportalen
Andre internettressursar 

Opplæring og rettleiing
opplæring i bruk av bibliotekressursar.
Kurs i informasjonssøk og bruk av kjelder i oppgåveskriving
Aktuelle kurs våren 2007


 
 

 

 


Fagreferent:
Solveig Kavli
Tel: 5558 8605
solveig.kavli@ub.uib.no

Treffetid: Tirsdag 12-15, (spør i skranken), ellers etter avtale.


Relevante lenker til UiB
Seksjon for religionsvitskap
 HF-fakultetsbibliotek
Senter for Midtøstenstudier

Religionsvitskap ved andre bibliotek 
 
Religionshistorie (UiO)
 Religionsvitenskap (UiTø)
 Religionsvitenskap (NTNU)