Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag : Nordisk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Nordisk

Tidsskrifter

Desse to er i fulltekst ved UBB:
Edda
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Vinduet finst i eigen nettversjon og med stort fulltekstarkiv.

Språknytt. Publikasjon fra Norsk språkråd

Aktuelle tidsskrift som legg ut oversyn over innhaldet:
Bøygen. Utgitt av nordisk institutt ved UiO
Maal og Minne
Syn og segn
Vagant