Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag : Nordisk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Nordisk

Hovud- og masteroppgåver og avhandlingar

Hovud- og masteroppgåver
Liste over hovud- og masteroppgåver i nordisk ved UiB. Dei nyaste først.

Doktoravhandlingar
Liste over doktoravhandlingar innan norsk i UBBs samling. Dei nyaste først.

Digital Dissertations
Gjev referansar (med samandrag) til doktoravhandlingar innanfor alle fag frå heile verda (1983-).

Sjå òg Index to Theses Accepted for Higher Degrees by the Universities of Great Britain and Ireland (frå 1970).