Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag : Nordisk
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Nordisk

Diverse internettressursar og
fulltekstbasar

Islendingesagaer i fulltekst
Dette er ein CDrom som kan lånast som ei vanleg bok. Ein kan og gjere ordsøk i sagatekstane.

Ibsensenteret
Under Bibliotek finst ei rekkje nettlenkjer.

Konkordans over Henrik Ibsens drama og dikt
Ei alfabetisk ordliste over alle ord i Ibsens samla verk, med sitat frå stader i teksten der ordet er brukt.

Aasentunet
Dokumentasjonssenter for nynorsk skriftkultur. Nettbibliotek med m.a. Ivar Aasens skrifter i fulltekst.

Diplomatarium Novegicum
Inneheld ca 20 000 brev frå norsk mellomalder, som er ein av Dokumentasjonsprosjektets databasar.

Menota, se http://www.menota.org/

O.Ryghs Norske Gaardnavne                                              

Prosjekt Runeberg
Linkøping Universitet har m.a. lagt ut i fulltekst eit stort utval nordiske verk.

Litteraturnettet
Laga på initiativ frå Den norske forfatterforening. Her kan ein finne nyttige opplysningar om norske forfattarar.

PressDisplay
Aviser i fulltekst. Bruk Select Newspaper for å finne nordiske aviser.