Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Nordisk

Litteratur
Kvar står litteraturen?
Bøker og oppslagsverk
Hovud- og masteroppgåver og avhandlingar
Elektroniske tidsskrift

Nettressursar
Databasar
Diverse internettressursar og fulltekstbasar

Opplæring og rettleiing
Korleis skrive referansar/litteraturliste
Kurs i informasjonssøk og kjeldebruk til
  oppgåveskriving
Opplæring i bruk av bibliotekressursar
  Ta kontakt med fagreferenten.
Referansehandteringsverktøyet EndNote


Norrøn filologi

  Fagreferent
Jan Olav Gatland
Tel.:  5558 8357
jan.gatland@ub.uib.no

Treffetid
Stikk innom kontoret, ring eller send e-post.

NORDISK SPRÅK:
Kari Walde
Tel. 5558 2538
Kari.Walde@ub.uib.no

NORRØN FILOLOGI:
Rune Kyrkjebø
Tel. 5558 2515
Rune.Kyrkjebo@ub.uib.no

Andre institusjonar
HF-fakultetsbibliotek
Nordisk institutt, UiB