Historiske arkiv i universitetsbiblioteket

 

Litteratur og lenker

 

[Knut Helle] Bente Opheim, og Jon Vidar Sigurdsson. 2003. Perspektiver og empirisk prÝving. En samtale med Knut Helle. HIFOnytt. Meldingsblad for den norske historiske forening. 2 (2003)

 

David Seaman:
The user community as responsibility and resource. Building a sustainable digital library. D-Lib Magazine. Juli/august 1997.

 

Manfred Thaller:
From the digitized to the digital library. D-Lib Magazine. Februar 2001.

Lenke til dei to siste: www.dlib.org