Historiske arkiv i universitetsbiblioteket

 


Døme på materiale og problemstillingar

 

Gamalnorsk lovhandskrift, 1200-talet

Paleografi (skrift-studium), ortografi (gransking av språklege trekk, dialekt), bokkultur (kva tekstar og handskrifter fanst?)

Menota-prosjektet

 

Diplom frå Stryn, 1500-talet

Lese-øving (avskriving), utnytting som historisk kjeldemateriale, språkhistoriske undersøkingar?

Historisk institutt og Statsarkivet i Bergen: kurs i gotisk