Historiske arkiv i universitetsbiblioteket

 


Utfordringar i kvalitetsreformen

 

 

Meir vekt på oppgåveskriving fører til større behov for digitalisert materiale.

 

Nye kursmodular om handskriftlesing, dokumentkunnskap, arkivkunnskap, er noko som biblioteket bør bidra til.

 

Kortare studieløp aukar behovet for informasjon om samlinga.