Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag : Nordisk
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Nordisk -
Kvar står litteraturen?

Faglitteraturen er oppstilt etter klassifikasjonssystemet Dewey.

439.82  Norsk språkvitskap  (står i 1. etasje, til høgre):
439.7   Svensk språkvitskap
439.81 Dansk språkvitskap
439.6   Norrøn språkvitskap
NB! Lingvistikk generelt står på 400-419.

839.82  Norsk litteraturvitskap 
(står i U-etasjen):
839.828  Om enkelte forfattere
839.6  Norrøn litteraturvitskap
839.7  Svensk litteraturvitskap
839.81 Dansk litteraturvitskap
NB! Litteraturvitskap generelt står på 800-809.

Nordisk skjønnlitteratur står i S-samlinga
  (alfabetisk etter forfattar):
S 4  Norsk   (3. etasje, boktårnet)
S 6  Dansk   (2. etasje, boktårnet)
S 10 Svensk   (2. etasje, boktårnet)
Hn 12  Gammalnorske tekstar  (3. etasje, boktårnet)

NB! Ikkje alle bøkene våre står framme, sjekk alltid Bibsys.

Oppslagsverk og bibliografiar
Referansesamlinga står i 1. etasje t.v. Bøkene er ikkje til heimlån.

HUMORD
Til hjelp i søkinga etter bestemte emne finst Humord, ein dokumentbasert tesaurus (emneordliste) for fagområdet humaniora. Kjem òg fram i fritekstsøk.