Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Litteraturvitenskap

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Oppslagsverk

Til venstre i utlånet har vi en referanseboksamling som inneholder oppslagsverk innenfor humanistiske fag. Oppslagsverk og referanselitteratur (bl.a. trykte bibliografier) er kun til bruk i biblioteket.

NB! Ordbøker som er til utlån står blant de andre bøkene i Deweysamlingen, mellom 400 og 499.