Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Litteraturvitenskap
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Boksamlingen

Referanseboksamlingen i utlånet inneholder oppslagsverk og bibliografier innen litteraturvitenskap og andre humanistiske fag. Referanseverkene er ikke til hjemlån.

Boksamlingen er oppstilt etter klassifikasjonssystemet Dewey. Litteraturvitenskap er plassert i underetasjen.

Generell litteraturteori og litteraturhistorie finnes på Dewey-numrene 800-809.
De enkelte lands litteraturhistorie må søkes på de enkelte land. Eksempel: Bøker om tysk litteratur finnes på Dewey-numrene 830-839, om fransk litteratur på Dewey-numrene 840-849.
Bøker om enkeltforfattere finnes under forfatterens lands litteratur. Eksempel: Bøker om Goethe finne på Dewey: 838 Goe/.... Bøker om Proust finnes på 848 Pro/....
Språkfilosofi finnes på Dewey-nummer 149.94.
Lingvistikk finnes på Dewey-numrene 410-419

NB! Skjønnlitteratur er plassert i 1.-3. etasje i boktårnet. Ordnet etter de enkelte språkgruppers litteratur. Eksempel: Norsk skjønnlitteratur er oppstilt på S 4 (3.etg.), engelskspråklig skjønnlitteratur på S 13 (2.etg.). Bøkene er oppstilt alfabetisk, etter forfatternavn.

NB! Før-moderne skjønnlitteratur (inkludert gresk og latin) finnes i en egen samling (H-syst.) i boktårnets 3. etg. Eksempel: Gammeltysk litteratur finnes på oppstillingssignaturene Hq 22a (=samleverk) og Hq 22b (=tekster).

Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes HUMORD.
Humord er en dokumentbasert tesaurus (emneordliste) for fagområdet humaniora.