Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Litteraturvitenskap

 

Bøker

Databaser og andre internettressurser

Hovedoppgaver og doktorgradsavhandlinger

Tidsskrifter

 

Opplæring og veiledning
Kurs i informasjonssøk og kildebruk til oppgaveskriving
Opplæring i bruk av bibliotekressurser


 

Fagreferent:

 Ellen Solvik

Tel: 5558 2527
ellen.solvik@ub.uib.no

Treffetid: Etter avtale.

 

Fra UiB
Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
Andre institutter
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (UiO)
Institutt for allmenn litteraturvitenskap (UiT)
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (NTNU)