Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Lingvistikk

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Lingvistikk

Internettressurser

Søkemotorer
Et utvalg fra Bibsys emneportal (med vurdering)

Allment
BIBSYS emneportal
Ethnologue: Languages of the World
Humbul: Linguistic Resources (University of Oxford)
Language family tree
The LINGUIST List

Fonetikk
The International Association of Phonetics (IPA)
  Hjemmesiden til foreningen
   - IPA alphabet
   - IPA fonts (kan nedlastes gratis)

Datalingvistikk
Linguistic Computing Resources on the Internet
    (SIL International, International Linguistics Center, Dallas)
    Liste over ressurser etter emne innen datalingvistikk.
The ACL NLP/CL Universe
    Webkatalog og søkemotor konsentrert om NLP og Datalingvistikk. Siden 1995.
The Association for Computational Linguistics
    Hjemmesiden til foreningen
Lingo.uib
    Universitetet i Bergen
    Internettbaserte læringsmiljøer ("virtuelle verdener") for bruk i
    fremmedspråkstudier.
Linguistics, Natural Language and Computational Linguistics Meta-index
    Nettressurser med hovedvekt på datalingvistikk og NLP.

Korpuslingvistikk
Links to Corpus Linguistics
    The Linguist List
UCREL
    Lancaster University Centre for Computer Corpus Research on Language
    Lenker til korpus, publikasjoner og andre ressurser innenfor korpuslingvistikk.
Gateway to Corpus Linguistics
    Korpora, konkordanser, programvare, forskning og hendelser.

Samtaleforskning
NorFa Network for Researchers in Conversation Studies
Conversation Analysis News (av Paul ten Have)

Konferanser
Oversikt over framtidige konferanser innen lingvistikk. (The LINGUIST List)