Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Lingvistikk

Lingvistikk
Elektroniske bøker og oppslagsverk

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


E-BØKER

Om e-bøkerE-OPPSLAGSVERK

Ordbøker fra Bibsys Emneportal
Encyclopædia Britannica. Stort, generelt, engelskspråklig leksikon
Glossary of Linguistic Terms (SIL International, International Linguistics Center,  
  Dallas)
Lexicon of Linguistics (Universitetet i Utrecht)

Andre elektroniske oppslagsverk finner du på fagsiden til de ulike enkeltspråkene.