Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Lingvistikk

Lingvistikk
Bøker og oppslagsverk

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


BØKER
Deweysamlingen står på åpne hyller. Litteraturen kan du søke opp via terminaler i utlånet og gå og hente på hyllen selv. Enkelte samlinger står fremdeles i lukkede magasiner og må bestilles til fremhenting. Spør en bibliotekar hvis du er usikker. Referanseverkene er kun til bruk i biblioteket.

HUMORD
Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes Humord, en dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora. Du kan søke etter gyldige HUMORD her.

NYE BØKER
Se Dewey-nummer 149.94 for språkfilosofi, 410-419 for lingvistikk, og 306.44 for sosiolingvistikk.

Forslag til bokkjøp
UBBHF tar imot med glede ditt forslag til innkjøp av litteratur.


OPPSLAGSVERK (trykte)

Referanseboksamlingen inneholder oppslagsverk innenfor humanistiske fag.
Liste over oppslagsverk innenfor lingvistikk.

Andre elektroniske oppslagsverk finner du på fagsiden til de ulike enkeltspråkene.


BIBLIOGRAFIER

Utvalg av trykte bibliografier innenfor lingvistikk som finnes på UBBHF:
- allmenn lingvistikk
- datalingvistikk
- fonetikk og fonologi
- morfologi
- pragmatikk
- sosiolingvistikk
- syntaks