Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Lingvistikk

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Lingvistikk

Databaser

Dansk nasjonalbibliografi og artikkelindeks 
Danske bøker, lydbøker, videoer, tidsskrifts- og avisartikler o.a.

ISI Web of SCIENCE
Internasjonal base som gir referanser til artikler og innholdsfortegnelse i tidsskrifter fra 1987.

JSTOR
JSTOR er en tidsskriftbase i fulltekst der en kan søke etter ord i hele teksten. Basen inneholder ca. 150 av sentrale humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter i USA og England.
Abonnementsdatabase tilgjengelig over UiBs nettverk.


Linguistics Abstracts Online
Basen inneholder referanser til artikler (samt abstracts)
fra lingvistiske tidsskrifter fra hele verden, også norske.

MLA - Modern Language Association
Basen tar inn artikler fra ca 3000 tidsskrifter og serier innenfor emnene språk og litteratur.

NORART - Norske tidsskriftartikler
Artikler fra ca 440 tidsskrifter og årbøker utgitt i Norge.

Norsk nasjonalbibliografi

Norsk samkatalog for bøker
Referanser til bøker og elektroniske dokumenter i ca. 400 norske biblioteker.

Nordisk samkatalog for periodika
I denne basen blir både norske og utenlandske tidsskrifter registrert. Her bør en gå for å se hvor i Norden tidsskrifter befinner seg.

OCLC FirstSearch
Bibliotekkataloger til bøker, tidsskrifter, kongresser o.a. fra store bibliotek hovedsakelig i USA, bl.a. WorldCat, ArticleFirst, Netfirst, Proceedings [info]

Search the LINGUIST Site (temp. nede 07/02/05)
Databasen til The Linguist List. Det er mulig å søke etter språk, fag og emneord.