English

Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Lingvistikk

 

Litteratur
Bøker og oppslagsverk
Hoved -og masteroppgaver
Tidsskrifter, inkludert elektroniske

Hvor i biblioteket?
De fleste lingvistikkbøker finner du på deweynummer 400 - 419 i første etasje i hovedbygget. Språkvitenskap for de enkelte språk er sortert på språkene - fra 420 til 490.  I tillegg finnes det litteratur av interesse for datalingvister på 001.00285 og 006.35 - 006.7 i andre etasje i hovedbygget.

Nettressurser
Databaser i bibliotekportalen
Andre internettressurser

Kurs og veiledning
HF-biblioteket tilbyr kurs i  informasjonssøk og kildebruk til oppgaveskrivning.  Vi holder også kurs i EndNote -  et verktøy for å samle og sette opp referanser. Se mer om kursene her.  (midl. lenke til vår kursside)

  Fagreferent

Maria Carme Torras
 Tel. 5558 2525
 maria-carme.torras@ub.uib.no

Treffetid: Etter avtale.

Institusjoner
UiB

Institutt for lingvistikk og
   litteraturvitenskap
Fredagsseminar ved LiLi
HF-fakultetsbibliotek

Andre
Institutt for lingvistiske fag   (Oslo)
Faggruppe for lingvistikk   (Tromsø)
Institutt for språk- og
   kommunikasjonsstudier   (NTNU, Trondheim)