UiB : UB : HF-fag : Kvinne- og kjønnsforskning

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Kvinne- og kjønnsforskning

Spesialdatabaser

KVINNSAM
Dette er en database i kvinne- og kjønnsforskning ved Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborg universitetsbibliotek. Den inneholder ca. 73.000 referanser fra 1984 og fram til i dag. Databasen har litteratur innen alle emner, med overvekt på samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner. Registrering og indeksering baserer seg på bestanden ved Göteborgs UB. Bestanden er hovedsakelig materiale på svensk, de nordiske språkene og engelsk. Databasens språk er svensk. Et flertall av postene har engelske emneord.

KVINFOs bibliografiske database
Databasen drives av KVINFOs bibliotek som er et landsdekkende spesialbibliotek for Danmark i dansk og internasjonal kvinne- og kjønnsforskning. Databasen rommer ca. 15.000 titler med hovedvekt på humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning og omfatter monografier, tidsskrifter, rapporter, avhandlinger m.m. Alle poster har emneord på dansk.


IIAV International Information Centre and Archives for the Women's Movement
Dette nederlandske senteret driver database i internasjonal kvinne- og kjønnsforskning.

Dokumetasjonstjenesten for litteratur om kvinner ved Universitetsbiblioteket i Bergen. KVINDOK 

Dokumentasjonstjenesten bygde i løpet av 1970-og 80-årene opp en kortkatalog over kvinneforskningslitteratur. Kortkatalogen er nå lokalisert til Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek (UBBHF)

KVINDOK er en database for litteratur om kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Siden slutten av 1980-årene har omlag 16.000 referanser blitt registrert i basen. Registreringen opphørte 1. august 1999. De 16.000 referansene er ikke lagt ut på Web. Brukere som er interessert i å søke i  KVINDOK bes kontakte fagreferenten for Kvinne- og kjønnsforskning.