UiB : UB : HF-fag : Kvinne- og kj°nnsforskning

Kvinne- og kj°nnsforskning

Ny nettside:

uib.no/ub

Internett - nyttige lenker

Lenker til sentre, milj°er, nettverk, studier, prosjekter, relevante
nettarkiver og -samlinger, diskusjonsgrupper og finansieringskilder mm.

 

KILDEN - et informasjons- og dokumentasjonssenter for
kvinne- og kj°nnsforskning i Norge.
http://kilden.forskningsradet.no

 

NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kj°nnsforskning
http://www.nikk.uio.no/