UiB : UB : HF-fag : Kvinne- og kjønnsforskning

 

[../../../../../css/marg.htm]

Kvinne- og kjønnsforskning

Generelle databaser

NORART
Norske tidsskriftartikler
I denne basen er det lagt inn artikler fra ca. 440 tidsskrifter og årbøker utgitt i
Norge.

Dissertation abstracts
Resyméer av amerikanske og flere europeiske universitetsavhandlinger.
[ om din maskin oppfyller de tekniske forutsetningene for å kjøre denne basen]

ISI Web of Science
Samling av databaser som gir innholdsfortegnelse og referanser til artikler i flere tusen tidsskrifter fra 1987.

MLA - Modern Language Association
Bibliografisk database for litteratur og språk generelt.