Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

Ny nettside:

uib.no/ub

Kvinne- og kjønnsforskning

Spesialdatabaser

Generelle databaser

Tidsskrifter

Hovedoppgaver og avhandlinger
Hovedoppgaver ved UB, avhandlinger ved UiB

Internett - nyttige lenker
Lenker til sentre, miljøer, nettverk, studier, prosjekter, relevante nettarkiver og samlinger, diskusjonsgrupper og finansieringskilder mm.

 

Kontaktperson:

Hanne Marie Johansen

Tel. 55588809

E-post:
hanne.johansen@ub.uib.no