Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

Undervising på Bibliotek for humaniora

   Kurs  hausten 2008

 [http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]
Fag Kurs Nivå Tidspunkt Kursansvarlig
Spansk Søk & Skriv
Kurs i avansert kjeldekritikk, sitering og etikk
Avansert informasjonssøk til oppgåvekskriving
300 05.09.08
10.15-12.00,
14.15-16.00

 
Maria Carme Torras
maria-carme.torras@ub.uib.no
Solveig Kavli
solveig.kavli@ub.uib.no
Religionsvitskap Søk & Skriv
Informasjonssøk til oppgåveskriving
300 02.10.08
10.15-12.00
Solveig Kavli
solveig.kavli@ub.uib.no
Musikkvitskap Søk & Skriv
Informasjonssøk til oppgåveskriving
300 08.10.08
09.15-11.00
Kirstine Folmann
kirstine.folmann@ub.uib.no
Solveig Kavli
solveig.kavli@ub.uib.no
NB! stad: Pcstova på Bibliotek for samfunnsvitskap og musikk
Religionsvitskap Søk & Skriv
Kjeldekritikk, sitering og etikk
300 16.10.08
10.15-12.00
Solveig Kavli
solveig.kavli@ub.uib.no
Filosofi Bibliotekkurs 200 16.10.08
12.30-14.00
Ellen Solvik
ellen.solvik@ub.uib.no

Musikkvitskap Søk & Skriv
Kjeldekritikk, sitering og etikk
300 23.10.08
13.15-15.00
Kirstine Folmann
kirstine.folmann@ub.uib.no
Solveig Kavli
solveig.kavli@ub.uib.no
NB! stad: Pcstova på Bibliotek for samfunnsvitskap og musikk
Kunst Litteratursøk 200 11.09.08
13.15-15
Jan Olav Gatland
jan.gatland@ub.uib.no
Kunst Litteratursøk osb 300 3.9.08
12.15-14
Jan Olav Gatland
jan.gatland@ub.uib.no
Kunst EndNote 300 5.9.08
12.15-14
Jan Olav Gatland
jan.gatland@ub.uib.no
Nordisk Litteratursøk 300 10.9.08
9.15-11
Jan Olav Gatland
jan.gatland@ub.uib.no
Nordisk EndNote 300 17.9.08
9.15-11
Jan Olav Gatland
jan.gatland@ub.uib.no
Fransk Litteratursøk osb 300 2.9.08
12.15-14
Jan Olav Gatland
jan.gatland@ub.uib.no
Teater Litteratursøk 200
300
4.9.08
13.15-14
Jan Olav Gatland
jan.gatland@ub.uib.no
Engelsk Ethics and use of sources in ac. writing 100 10.09.08
12-14
14-16
17.09.08
12-14
14-16
19.09.08
10-12
Maria Carme Torras
maria-carme.torras@ub.uib.no
Engelsk Searching for scientific information 200 11.09.08
10-12
24.09.08
14-16
Maria Carme Torras
maria-carme.torras@ub.uib.no
Engelsk Advanced lit. searching for thesis writing 300 14.10.08
14-16
Maria Carme Torras
maria-carme.torras@ub.uib.no
Hum.Inf. Sitering og etikk 100/200 29.08.08
11-13
Maria Carme Torras
maria-carme.torras@ub.uib.no
Praktisk Informasjonsarbeid Informasjonsøk, kildekritikk, etikk og bruk av kilder 200 08.09.08 og
15.08.09
13-16
19.11.08
9-11
Maria Carme Torras
maria-carme.torras@ub.uib.no
 
EndNote Innføringskurs i referansehandsaming 200/300 og tilsette 23.10.08
10.15-1200

27.10.08
12.15-14.00
 

28.10.08
13.15-15.00

PÅMELDING TIL:
Ellen Solvik
ellen.solvik@ub.uib.no

Kursstad
Kursa blir arrangert på undervisingsrom 209 på bibliotek for humaniora i 2.etasje

Kursinnhald

Innhald i kursa er hovudsaklig informasjonssøk og sitering, kjeldekritikk og etikk knytt til fagrelatert oppgåveskriving.
Kursa blir skreddersydd i høve fag og nivå av kursansvarlig.

Kursmateriale er basert på Søk & Skriv
Sjå elles i Undervisingskatalogen