UB : Fagsider : HF-fag : Kunsthistorie
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Kunsthistorie -
Kvar står bøkene?

Bøker
Faglitteraturen er oppstilt etter klassifikasjonssystemet Dewey.
Kunst har signaturar frå 700 til 770, og står  i 1. etasje til høgre:

700  Generelle verk
        701  Teori, bildeanalyse osv.
        704  Tema, motiv
        709  Historie, geografi, retningar
710  Områdeplanlegging: by og land
720  Arkitektur
730  Bilethoggarkunst
740  Teikning
745  Kunsthandverk
750  Malarkunst
760  Grafikk
770  Fotografi

Generell estetikk står i 111.85.
NB! Ikkje alle bøkene våre står framme, sjekk alltid Bibsys.

Oppslagsverk og bibliografiar
Referansesamlinga står til venstre i 1. etasje. Desse bøkene er ikkje til heimlån. Merk at det store leksikonet "The Dictionary of art", 703 DI, finst òg i fulltekst på nettet: The Grove dictionary of art.

HUMORD
Til hjelp i søkinga etter bestemte emne finst Humord, ein dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora. Kjem òg fram i fritekstsøk.