UB : Fagsider : HF-fag : Kunsthistorie

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Kunsthistorie

Internettressursar

Bibsys emneportal
Ein nettportal til biletkunst, kunsthandverk, design.

Kunstnett Norge
Kunstnarane si eiga side.

Kultunett Norge
Den offisielle kanalen til norsk kunst og kultur på nettet.

Whitney Museum Portal to Net Art
Nettportal til amerikansk nettkunst

Museumspot.com
Aktuelle utstillingar over heile verda.

The History of Art Virtual Library
Internasjonal samling av kunsthistoriske peikarar.

Billedsamlingen ved UBB

Bergen Kunstmuseum

Vestlandske Kunstindustrimuseum